Trakasti sakupljači sena

Trakasti sakupljači sena

Rotacioni sakupljači sena namenjeni su za sakupljanje pokošene travne mase i predstavljaju najsavremenije mašine za ovu namenu. Ove mašine sakupljaju čistu travnu masu, bez neželjenih primesa, kao što su zemlja, kamenje i slično, čime se dobija stočna hrana izuzetnog kvaliteta. Pored toga, upotrebom ovih mašina ne dolazi do umrsivanja i sabijanja otkosa, čime se značajno olakšava i ubrzava proces baliranja.

Prednosti

– Potrebna mala snaga traktora
– Ne sabija i ne mrsi otkos
– Sakuplja čistu travnu masu, bez nepoželjnih primesa (zemlja, kamenje i slično)
– Niski troškovi i jednostavno održavanje

Tehničke karakteristike 

Tip FPM 804.161s FPM 804.161 FPM 627.864
Radni zahvat (m) 1,6 1,9 2
Broj duplih sabirnih elemenata u redu / ukupan broj duplih sabirnih elemenata 2/18 2/24 3/36
Debljina sabirnih elemenata (mm) 6
Priključivanje U tri tačke
Kategorija traktora 1N I,II
Minimalna snaga traktora -kw(ks) 13(18) 15(20) 18(24)
Maksimalna radna brzina traktora (km/h) 8
Maksimalni radni učinak (ha/h) 1,3 1,5 1,6
Širina u transportnom položaju-(m) 1,8 2,1 2,2
Težina(kg) 155 165 185