Sakupljači sena „sunce”

Sakupljači sena „sunce”

Sakupljači sena „SUNCE” su namenjeni kako za sakupljanje tako i za rastresanje i prevrtanje pokošene travne mase, čime se skraćuje vreme prosušivanja. Zbog dobrog kopiranja tla pogodni su za korišćenje na svim terenima, a zahvaljujući jednostavnoj i snažnoj konstrukciji veoma su laki i pouzdani za korišćenje.

Prednosti

– Snažna konstrukcija
– Mogućnost sakupljanja sena u jedan, dva ili više redova u zavisnosti od količine travne mase
– Niska potrošnja goriva – ne koristi kardansko vratilo
– Minimalno održavanje

Tehničke karakteristike 

Tip FPM 627.652 FPM 627.350 FPM 627.077 FPM 627.078
Radni zahvat (m) 2,4 5 5,2 7
Broj sabirnih točkova / broj sabirnih elemenata po točku 4/40 8/40 9/40 13/40
Debljina sabirnih elemenata (mm) 7
Priključivanje U tri tačke
Kategorija traktora I,II
Minimalna snaga traktora -kw(ks) 18(24) 25(33) 30(41)
Maksimalna radna brzina traktora (km/h) 15
Maksimalni radni učinak (ha/h) 3,6 7,5 7,5 10,5
Podizni sistem sabirnih točkova mehaničko hidraulično
Širina u transportnom položaju (m) širina traktora 3 3 3
Težina (kg) 175 450 470 550