Rovokopač

Rovokopač

Namenjen je za kopanje kanala za pipu oko starih i novih repišta. Kanali su pravougaonog oblika, dubine do 50 cm i širine 10 cm.

Tehničke karakteristike 

Potrebna snaga traktora kW 60
Dimenzije: širina; visina; dužina m 1.17; 1.77; 2.2
Broj obrtaja kardanskog vratila o/min 540
Radna brzina m/h 500-900
Težina kg 500