Rotacioni sakupljači sena

Rotacioni sakupljači sena

Rotacioni sakupljači sena namenjeni su za sakupljanje pokošene travne mase i predstavljaju najsavremenije mašine za ovu namenu. Ove mašine sakupljaju čistu travnu masu, bez neželjenih primesa, kao što su zemlja, kamenje i slično, čime se dobija stočna hrana izuzetnog kvaliteta. Pored toga, upotrebom ovih mašina ne dolazi do umrsivanja i sabijanja otkosa, čime se značajno olakšava i ubrzava proces baliranja.

Prednosti

– Potrebna mala snaga traktora
– Ne sabija i ne mrsi otkos
– Sakuplja čistu travnu masu, bez nepoželjnih primesa (zemlja, kamenje i slično)
– Niski troškovi i jednostavno održavanje

Tehničke karakteristike 

Tip FPM 627.032 FPM 627.035 FPM 627.034
Radni zahvat(m) 3,2 3,2 4,1
Broj rotora / nosača sabirnih elemenata / duplih sabirnih elemenata po nosaču 1/9/3 1/9/3 1/11/3
Debljina sabirnih elemenata (mm) 9
Priključivanje U tri tačke
Kategorija traktora I,II
Minimalna snaga traktora – kw(ks) 15(20) 15(20) 22(30)
Maksimalna radna brzina traktora (km/h) 15
Maksimalni radni učinak (ha/h) 5 5 6,25
Skidanje nosača ne da
Način polaganja otkosa 1 otkos-levo u smeru kretanja
Broj točkova / tip 2 / 15×6.00-6 2/ 15×6.00-6 4/ 15×6.00-6
Širina u transportnom položaju -(m) 2,75 1,3 2,5
Težina(kg) 352 343 450