Rasipač mineralnog đubriva

Rasipač mineralnog đubriva

Mašina je nošena sa dva vario diska koji omogućuju ravnomerno i tačno rasipanje. Uz dodatak podvoza mašina je vučena.

Tehničke karakteristike 

Zapremina bunkera l 1450
Dimenzije: širina; visina; dužina m 2.29; 1.39; 1.35
Ukupna težina rasipača i đubriva kg 1800
Težina rasipača kg 296
Težina podvoza kg 270
Širina razbacivanja m 10-28