Teške drljače

Grb Reublike Srbije

REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO PRAVDE
UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH  SANKCIJA
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD
Sremska Mitrovica

Dubrava logo

Teške drljače

Dubrava teška drljača
Dubrava teška drljača

Dubrava teške drljače su karakteristične po robusnoj i kvalitetnoj izradi koje zadovoljavaju najekstremnije zahteve na oranicama uz veliku propusnu moć biljnih ostataka uz radnu dužinu klinova od 25 cm. Raspon radnih dimenzija je od 2 do 7 metara što omogućava idealan izbor drljače za vaše potrebe.

Tehničke karakteristike 

Tip SDT192 SDT288 SDT384 SDT480 SDT576 SDT672
Broj baterija: 2 3 4 5 6 7
Zahvat (cm): 192 288 384 480 576 672
Težina (kg): 650 975 1300 1625 1950 2275
Snaga (KS): 45-70 70-85 75-90 80-120 120-150 >150
Kategorija traktora: 2 2 2 3 3 3
Radna širina/visina (mm): 1920/1179 2880/1179 3840-1179 4800/1179 5760/1179 6720/1179
Transportna širina/visina (mm): 2109/1208 3040/1208 2648/1609 3085/1609 2648/2573 3085/2573
Radni učinak (ha/h): 1-2 1.5-3 2-4 2.4-4.9 2.9-4.4 3.4-6.8